Hoe doen wij het


Human resources:


wij selecteren ons personeel door middel van een assesment, waarbij potentiële kandidaten getoetst worden op een aantal voor ons en de klant belangrijke vaardigheden. Daarna worden de geselecteerde kandidaten getraind en opgeleid voor de functie waar zij in zullen excelleren. Wij motiveren onze medewerkers en supervisors met een door de VU ontwikkeld motivatie model voor callcenters, Galalion. De beloning structuur is gestoeld op loon naar prestatie, waarbij het uurloon beïnvloed wordt door het rendement cq performance level van de medewerker. Hierdoor zijn organisatie of klant KPI’s tot het laagste niveau in de organisatie verwerkt.

Verkoopstructuur:


onze medewerkers zijn omgeschakeld van agressief verkopen naar verkopen met passie, waarbij adhv een aantal technieken een kwalitatief goed gesprek wordt opgebouwd met de klant. Onze adviseurs beheersen de techniek om verkoop argumenten te vertalen naar voordelen voor de klant. Onze medewerkers zijn professioneel getraind op het herkennen van koopsignalen, pareren van tegenwerpingen en inventariseren van de klant behoefte. Wij en beheersen verschillende technieken (voispaan, 7 A’s) voor Business to Consumer en Business to Business projecten. Iridium heeft een eigen verkoop structuur ontwikkeld genaamd LIGHT: Leiding, Initiatief, Geduld, Helder, Timing. Elke supervisor heeft een team van 8 adviseurs die hij/zij persoonlijk coacht en begeleid in zijn ontwikkeling. De supervisors zelf krijgen deskundige begeleiding van externe trainers cq coaches.

Technologie:


de software die wij gebruiken is Teleknowledge. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van onze processen en hebben de juiste tools in handen om het proces van klant contact zo effectief mogelijk te sturen.